HVORDAN BRUKE WINDBURNER?

 

 

VARMEUTLØSINGSMEKANISMEN

 

WindBurner®-kokeapparatet er konstruert med en intern varmeutløsingsmekanisme som slår av kokeapparatet hvis det blir overopphetet. Overoppheting kan oppstå som følge av bruken av kjeler av andre merker enn WindBurner, oppbevaring ved temperatur over 49 °C, skade på blussenheten eller feilaktig antenning. Varmeutløsingsmekanismen kan ikke tilbakestilles før kokeapparatet er kjølt ned i 5 minutter. Vær oppmerksom på at gjentatt varmeutløsing av kokeapparatet kan være tegn på skade på interne komponenter som kan forårsake drivstofflekkasje og forårsake brann, forbrenninger, alvorlig personskade eller død.

 

TILBAKESTILLING AV TERMISK SIKKERHETSMEKANISME  

 

1. Vent 5 minutter for at brenneren avkjøles. Koble drivstoffbeholderen fra brenneren.

 

2. Åpne flammejustereren to fulle svinger mot klokken.

 

3. Sett det ene benet av drivstoffbeholder inn i hullet i brennerens mikserør. Det innsatte benet skal stoppe mot mikserøret.

 

4. Drei benet med klokken for å trykke messingsdysen nedover til du hører et klikk.

 

5. Lukk flammejusteringen før du kobler til bensinbeholderen igjen. Komfyren er nå klar til bruk.