0

Periodisk kontroll av personlig verneutstyr


Alt utstyr som er i bruk i en bedrift eller organisasjon som går under kategorien "personlig verneutstyr" (PVU) må stadig kontrolleres for å forsikre seg om at det fungerer i henhold til forskriftsmessig stand. Dette er en viktig, men tids- og kostnadskrevende prosess. Utstyr skal merkes, informasjon skal lagres, arkiver må holdes oppdatert, papirer må signeres, og rutiner må følges.  
 

CAMP presenterer en innovativ løsning for digital håndtering av PVU: NFC TRACK-taggene på produktene som fungerer sømløst med GTS - Gear Tracking System-programvaren.


G.T.S. gjør det enkelt å administrere PVU både via smarttelefonappen og fra en PC.