Hjelmer

For oss som er i bransjen med arbeid i høyden er det primært to standarder vi må forholde oss til hva angår hjelmer. Det er vernehjelmer for industri (NS EN 397) og hjelmer for fjellklatrere (NS EN 12492).

Vernehjelmer for industri - NS EN 397

Dette er standarden for industrihjelmer, og er den standarden alle industrihjelmer måler seg mot. De er laget for å beskytte mot de mest åpenbare situasjonene man kan komme ut for på jobb. 

Noen produsenter sier at hjelmen deres er produsert i henhold til kravene, mens andre er testet og godkjent etter kravene. Andre igjen sier at hjelmen er produsert i henhold til enkelte av kravene i standarden, men ikke alle.

For å bli godkjent som NS EN 397 hjelm må hjelmen bestå alle kravene og testene som standarden beskriver.

Hjelmer for fjellklatrere NS EN 12492

Disse hjelmene er laget for ferdsel i fjellet, og er laget for å beskytte oss mot de åpenbare hendelsene man kan komme ut for når man er ute på tur. Det høres kanskje veldig lite relevant ut for oss som skal jobbe i industrien, men klatrehjelmene har spesielt et krav som det kan være verdt å ta med seg og kreve av en industrihjelm - kravet til styrke på hakestropp.

Kravet til hakestroppen

Mens industrihelmene krever at hakestroppen ryker / løsner ved 25kg, krever klatrehjelmene at hakestroppen ikke skal løsne før 50kg er passert. Disse kravene står i sterk kontrast til hverandre, og det kan være litt forvirrende. Det store spørsmålet du som bruker må stille deg er - hva skal min hakestropp tåle?

For å svare på dette kan du gjøre en rask og enkel risikovurdering, og du kan like gjerne ta utgangspunkt i årsaken til denne forskjellen mellom kravene. Industriarbeideren sin hakestropp er satt til å ryke ved lav belastning fordi man er redd for kvelning. De vurderer det som en risiko at en person kan hekte seg i et hiv fra en kran eller på annen måte bli hengende etter hjelmen. Derfor vil de at stroppen skal ryke tidlig, fordi de ikke vil at folk skal kveles eller løftes etter hjelmen.

Så hva mener fjellklatrerne, og hvorfor ikke bare la hakestroppen løsne ved 25kg? Jo, fordi fjellklatrerne som jobber i høyden, for eksempel ved fjellredning, risikerer å falle. Vurderingen fjellklatrerne gjør er at det er bedre å falle med hjelmen på hodet hele veien, enn at den løsner når du treffer noe. De vil altså ikke at hakestroppen skal løsne fordi de ønsker å beskytte hodet helt til et eventuelt fall stanser. 

Elektrisk isolering NS EN 50365

Mange arbeidshjelmer har også en godkjenning for elektrisk isolering. For at en hjelm skal kunne bli godkjent til dette må den først være godkjent som NS EN 397 hjelm. NS EN 50365 godkjenningen betyr at hjelmen er godkjent for bruk i lavspenningsanlegg, men det betyr også at det ligger en generell godkjenning i bunn som vanlig arbeidshjelm.

Tilleggskrav

Kravene i standarden er minimumskravet, men det er mange hjelmprodusenter som ønsker å strekke seg litt lenger. Det er her innovasjonen ligger, og mange av tilleggsfunksjonene blir etterhvert innlemmet som del av standarden når denne revideres. Det er sånn utviklingen går fremover og vi stadig får bedre utstyr. Det er riktignok definert noen frivillige tilleggskrav som produsentene kan oppfylle med sine hjelmer. 

CAMP Ares har oppfylt flere av disse tilleggskravene.

Lateral deformasjon

Industrihjelmer er laget for en type slag, rett ovenfra. Hvis du faller er det en stor fare for at du slår siden av hodet. På grunn av dette har C.A.M.P. utviklet hjelmer som oppfyller det frivillige kravet at hjelmen skal deformeres mindre enn 40mm når den blir komprimert med en kraft på 430N sideveis.

Sprut av flytende metall

Hjelmen skal motstå 150g flytende metall på 1400℃ uten å deformeres mer enn 10mm eller penetreres. og dem skal slukke av seg selv etter fem sekunder.

Lave temperaturer

Hjelmen skal oppfylle standardens krav til støtabsorpsjon og penetrasjon i temperaturer ned til -20℃.

Elektrisk motstand

Også kjent som 440V testen. Hjelmen testes tre ganger, og skal maksimalt slippe gjennom 1.2milliampére. Hensikten med dette kravet er å sikre at brukeren ikke får støt dersom hjelmen kommer i kontakt med spenningssatt system opp til 440V.

I tillegg til disse frivillige kravene, har C.A.M.P. inngått et samarbeid med MIPS og tilbyr nå dette i sin Ares hjelm

MIPS

MIPS sikkerhetssystem er basert på et lav-friksjonslag som ligger mellom hodet og hjelmen. Under slag fra visse vinkler tillater MIPS systemet en retningsuavhengig bevegelse på 10-15mm, dette gir lavere rotasjonskrefter mot hodet og lavere sannsynlighet for hjernerystelse og lignende. Du kan lese mer om de tekniske detaljene på hjemmesiden til Mips.


Oppsummering

Nå vet du litt mer om hjelmer og vi håper det er lettere for deg å velge hjelm. Tenk over hva du gjør og hvilke farer du utsetter deg for når du velger hjelm. Om du kjører sparkesykkel rundt på et lager er det ikke sikkert en industrihjelm er rett, da er det mulig du burde velge en sykkelhjelm.

 

Krav

NS EN 12942

NS EN 397

Ventilasjon

Mer enn 4cm2 

Mindre enn 4,5cm2 

Hakestropp styrke

Mer enn 50kg

Mindre enn 25kg

Klaring mellom hode og skall

Ingen krav

>25mm

Støt absorbering

5kg og 2m fall ⇒ F ⪕ 10kN

5kg og 1m fall ⇒ F ⪕ 5kN

Penetrasjon

3kg og 1m fall ⇒ ingen skade

3kg og 1m fall ⇒ ingen skade

Motstand mot flammer

Ingen krav

10sek eksponering, 5cm fra hjelmen

Sveisesprut

Ingen krav

skal motstå sveisesprut

Elektrisk isolert

Ingen krav

NS EN 50365