Redningsutstyr

Vi ser litt på hvordan redning kan se ut. I prinsippet er det to måter å redde på, ned eller opp igjen. Felles for begge er at du trenger en eller flere personer til å gjennomføre redningen.

Redde ned

Det er liten tvil om at det er enklere å jobbe med tyngekraften enn å jobbe mot. Dersom du har mulighet til å redde ned til lavere nivå er det oftest det enkleste. Det forutsetter selvsagt at det er mulig å komme videre herfra, og at man ikke setter seg mer fast.

For å redde ned trenger du et system som tillater nedfiring av pasient eller redningsmann med pasient. Når du skal redde noen ned er det alltid, eller bør det alltid være sånn at pasienten henger i et fallsikringsutstyr som må frigjøres før du kan hjelpe de ned. Dette kan gjøres ved å kutte det pasienten henger i eller ved å løfte pasienten litt opp for å kunne koble ut koblingsstykke. Sistnevnte er det tryggeste da det er lett å kutte for mye om man veiver med en kniv.

CAMP har en rekke ferdigpakker for redning ned med integrert system for korte heiseoperasjoner. 

camp/105855/camp-rescue-kit-druid
camp/105858/camp-rescue-kit-druid-evo

 

Redde opp

Noen ganger er det dessverre sånn at arbeid i høyden foregår i dype hull, i tanker eller andre utsatte plasser der redning nedover bare setter deg i en vanskeligere situasjon. I disse tilfellene må vi redde opp.

En grunnforutsetning for all redning er at du vet hvor høyt du må løfte eller hvor lavt du må senke for å komme i mål. 

Når du redder opp må du ha et taljesystem som gir deg en utveksling som passer til situasjonen. Du må kanskje kunne løfte metervis, og du må antakelig beregne at du skal løfte ca 100kg, og 200 kg dersom redningsmannen skal være med opp sammen med pasienten..

Et klassiske redningssett består av et såkalt 4:1 taljesystem. Det er et sett bygget opp med trinser som gir en utveksling slik at det blir lettere å løfte. Et 4:1 system gjør at når du drar med 25kg så løfter du 100kg i andre enden. Denne utvekslingen forutsetter god rigging og lite friksjon.

Redningssett for å redde opp kommer ikke i ferdige pakker hos oss. Det blir for mange muligheter og ønsker, og det er bedre å skreddersy pakkene til ditt behov.

Redningssett for å løfte 10m krever 40m tau siden systemet er 4-delt. Skal du løfte 20m trenger du 80m dersom du skal bruke et 4:1 system hele veien. Det er riktignok mange andre muligheter for å gjøre utstyret lettere, bruke kortere tau og endre utvekslingen. Vi anbefaler kurs og eventuelt hjelp til å legge en god plan for redningen du ser for deg at du kan trenge. Etter dette kan man skreddersy en god utstyrspakke.